- SOSYAL MEDYA ve PAZARLAMA
Flaş Kocaeli

SOSYAL MEDYA ve PAZARLAMA

09 Ekim 2015 tarihli yazısı

Hızla ilerleyen ve artık yetişilmesi güç bir hal alan bilgi teknolojilerinin her geçen gün takibi zorlaşmaktadır. İnternetin yaygınlaşması, işyerlerinden çıkıp evlerde ve cep telefonlarında da kullanılmaya başlanması, her yaştan kullanıcı arasında iletişimi ve bilgiye erişimi kolaylaştırmıştır.

 

Şirketlerin son zamanlarda popüler olan sosyal medya kavramına ilgisi, bu alanı bir pazarlama aracı olarak kullanma fikrini ortaya koymuş ve bunu akıllıca kullanan firmalar rekabetin kıyasıya yaşandığı günümüz ekonomisinde, doğru kullanıldığı takdirde firmalara üstünlük sağlayarak avantajlı duruma geçmeleri bakımından katma değer sağlamıştır.

 

Sosyal medya, her yaştan pek çok kullanıcının ve tüketicinin, bilgiye erişimini, bilgi paylaşımını, sosyal çevresini genişletme ve hatta boş vakitlerini değerlendirme gibi pek çok farklı amaca hizmet eden iletişim platformlarının tamamını ifade eder. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube gibi uygulamalar karşılıklı iletişime imkan sunan en popüler sosyal medya araçlarına örnek olarak gösterilebilir.

 

Son yıllarda,küreselleşme ve serbest piyasa ekonomisinde, rekabetten kaynaklanan pazar ortamındaki sürekli yenilik arayışı, şirketlerin bu tür sosyal medya araçlarının kullanınımının gerekliliğini ortaya koymuş ve etkin bir şekilde kullanımı konusunda yine şirketleri ciddi anlamda yatırımlar yapmaya zorlamıştır ve bu konuda çalışacak uzman elemanlara ihtiyaç doğmuştur. 

 

Bilgi teknolojilerinin her geçen gün gelişmesi ve sayısı her geçen gün artan sosyal medya uygulamaları, radyo, televizyon, gazete, dergi gibi geleneksel bilgi paylaşım yöntemlerinin pabucunu neredeyse dama atmıştır. Çünkü sosyal medya ile potansiyel ve mevcut müşterilerle yer ve zaman kısıtı olmadan iletişim kurmak kolaylaşmış ve pazarlama maliyetlerini de bir anlamda azaltmıştır.

 

Her yaştan internet kullanıcısının artık zamanlarının büyük  bölümünü  bu tür sosyal platformlarda harcaması, pazarlama uzmanlarının bu platformları bilinirliklerini arttırmak, marka bağlılığı yaratmak, tüketici analizleri için veri elde etmek ve en önemlisi de rakiplerini gözlem altında tutmalarına olanak sağladığı için, firmaların sosyal medyayı kullanmasını kaçınılmaz ve zorunlu hale getirmiştir.

 

Sosyal medya platformaları, şirketler için, fırsatların değerlendirilmesine olanak sunduğu gibi tehdit unsurları da içerebileceği unutulmamalıdır. Bilginin hızlı ve kontrolsüz bir şekilde yayılıyor olması, rakiplerin varlıklarını hissettirdiği sosyal medyada, firmaların varlık göstermelerini artık istisnasız olarak zorunlu kılmaktadır.

 

İşletmelere doğrudan ve hızlı bir şekilde müşterileriyle ve nihai tüketicileriyle diyalog kurma fırsatı sunan sosyal medya, pazarlama maliyetlerini düşürdüğü gibi faliyetlerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirmelerine imkan sunmaktadır.

 

Uygulanan sosyal medya pazarlama stratejileri tek seferlik olarak düşünülmemelidir. Şirketlerin bütünü göz önüne alarak  uygulayacakları pazarlama tekniğinin bir parçası olarak algılanması, şirketlerin uzun vadede faydasına olacaktır. Sosyal medyada varlık göstermek kadar, firmalar bu süreçte uyguladıkları promosyon ve reklam çalışmalarının yönetilmesinin de önemini göz ardı etmemelidirler. Doğru ve yerinde çalışmalar, şirketlerin karlılığını arttıracaktır.

 

Dikkatli ve doğru sosyal medya kullanımı ve sürdürülebilir sosyal medya pazarlama yönetimi ile firmaların bilinirliklerinin arttırılması, imajlarının sağlamlaştırılması ve başarılı projelerin geliştirilerek karşılıklı fayda ilkesiyle hareket etmeleri pek çok firmayı günümüz ekonomisinde rakiplerine üstünlük sağlayacak şekilde bir adım önde yer almalarına olanak sağlaycaktır.

 

Sosyal medyada sürdürülebilir pazarlama tekniklerini etkin bir şekilde uygulayabilmek için hedef kitle doğru bir biçimde belirlenmeli ve tanımlanmalıdır. Sonrasında bu hedef kitleye uygun, insanı verilerle ve analizlerle boğmayan, ilgi çekici ve eğlenceli bir içerik oluşturulmalı ve firmaların sosyal medyada uygulayacakları stratejiler bu doğrultuda belirlenmelidir. Rakipler, sıkı bir takibe alınmalı ve verilmek istenen mesajla ve uygulanan kampanyalarla, şirketler müşterileriyle doğrudan iletişim kurmalı ve bunu interaktif olarak gerçekleştirmelidirler.

Bu Haber/Yazı yoruma kapatılmıştır.

FLAŞ KOCAELİ GAZETESİ

Tel: 0555 819 86 99