ÖZEL BİLGİ KÖPRÜSÜ MONTESSORİ FARK YARATIYOR

Özel Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu eğitimde fark yaratmaya devam ediyor.Bilgi köprüsü kreş bölümü 0-24 ay,24-60 ay aralığında 2 anaokulu bulunan, 1 tanesi montessori biride dil ağırlıklı eğitim yapan anaokulu var. Bilgi Köprüsünde ayrıca etüt merkezi bulunuyor.Dört kurumu bulunan Bilgi Köprüsünde 93 personel çalışıyor.Üniversite hazırlık bölümü bu sene açılarak Bilgi Köprüsünün beşinci kurumu oldu..

 2003 yılında kurulan Bilgi Köprüsü eğitim kurumlarının bir parçası olan 

, Mantessori anaokulu 2013 de pilot sınıflı olarak kuruldu daha sonra talep fazla olunca ikinci sınıfa çıkınca   Montessori okulu kuruldu,  1 pilot olmak üzere 4 yıllık bir okuldur. Montessori binamızda 7 derslik var 1 rehber öretmen,1 rehber asistan çalışıyorlar.Toplamda 14 öğretmenimiz 7 de branşlarımız var. Montessori anaokulu Aynı zamanda bir sanat okulu görevini görüyor. 1 tiyatro salonumuz var, görsel sanatlar atölyemiz var, bale salonumuz var, jimnastik yerimiz var, satranç ve lego atölyemiz var. kurum psikoloğumuz var.

 

 

EVRİM SARIKAYA KİMDİR

Öncelikle kurum müdürü Evrim Sarıkaya kendisini tanıttı;

8 yıldır bu kurumda görev yapmaktayım,okul öncesi öğretmenlik ile başladım,İstanbul Montessori lisesinde eğitim aldım. Özel Bilgi Köprüsü Anaokulu müdürü Evrim Sarıkaya Montessori eğitim sisteminide şu şekilde  tanıttı;

 

Bilgi köprüsü Montessori anaokulu Müdürü Evrim Sarıkaya Montessori eğitim sistemini anlattı. Montessori eğitim sistemi  İtalya’nın ilk kadın doktoru ve bilim kadını olan Dr. Maria Montessori tarafından yaklaşık 1 asır önce ortaya konmuş ve geliştirilmiş; bugün Avrupa ve Amerika’da binlerce eğitim kurumu tarafından takdir gören ve uygulanan bir eğitim sistemidir.

 

Amerika’da yapılan çalışmalar Montessori sistemi ile eğitim görmüş çocukların diğer çocuklara göre daha yüksek motor ve zihinsel beceriler sergilediğini göstermektedir.Bu sistemin özünde öğrencinin mutluluğu, başarısı ve kendine güveni yer almaktadır.Tüm odak öğrencidedir; öğretmen adeta bir rehber, bir yönlendirici rolündedir ve öğrencinin başarıya ulaşması için ona rehberlik eder.

 

4 ÖĞRENCİ İLE BAŞLADIK ŞU ANDA 100 ÖĞRENCİMİZ VAR

 

4 yılda büyük bir başarıya imza attık,4 öğrenci ile başladık şu anda 100 öğrencimiz var. Montessori eğitimleri karma gruplardan oluşuyor. Montessori eğitimin sisteminin 5 bölümü var .Günlük yaşam becerileri, cosmik yaşam, içine çoğrafya çalışmalarını aldığı botanik zooloji çalışmaları, matematik ve dil eğitimi veriyoruz.Montessori bir yaşam tarzı, çocuğa bir oda yapılmıyor, çocuğun ulaşılabilirliği çok önemli, bağımsızlığını ilan etmelidir,“Çocuk için önemli olan kendilik gelişimidir. Duyuları yoluyla, kendisi için öğrenmek, görmek ve yapmak ister, bir yetişkin gözleri ile değil. Çocuk bunları başardığında, tam bir kişi olmaya başlar. O zaman eğitilmiştir.”

 

Montessori materyalleri, materyalleştirilmiş soyut kavramlardır. Bu nedenle somuttan soyuta öğretir. Öğrenci öğrenmesi gereken bir kavramı önce görür, ona dokunur, onunla oynar böylece hızlı ve etkin bir biçimde öğrenir. Bu sistem ezberi ve dikkat eksikliğini tamamen yok ettiğinden bu eğitimi alan çocuklar özellikle matematikten, fenden büyük keyif alan, öğrenmekten hiç bıkmayan, dikkatini rahatça yoğunlaştırabilen, başarılı, kendine güvenli, mutlu çocuklardır.

 

“Eğitim keyif alındığı ve sevildiği ölçüde başarılıdır” prensibiyle Kocaeli’de bu sistemde eğitim veren tek anaokulu olan Özel Bilgi Köprüsü Montessori ve Sanat Anaokulu, oluşturduğu Montessori sınıflarıyla öğrencilerine sınıflarında gördükleri soyut kavramları somut olarak göstererek kalıcı ve ezbersiz öğrenmeyi gerçekleştiriyor.

 

Montessori uygulamaları çocukları klasik kalıplara sokmuyor. Yaptıkları işlerin sonucunda kendilerine özel, farklı sonuçlar çıkarıyorlar ve bu onların özgüvenlerini tazeliyor. Matematiğin sadece dört işlemden, problemlerden oluşmadığını görüyorlar. Bizim sonucunu duyarak öğrendiğimiz kalıplaşmış konuları çocuklarımız deneyerek öğreniyorlar. Tablo okuma, grafik okuma gibi temel konuları kavrıyorlar. Üç boyutlu düşünme, bir sonraki adımı tahmin etme gibi soyut kavramları ve düşünmeyi öğreniyorlar.

 

Montessori materyalleri çocukların yaş gruplarına, bireysel öğrenme hızlarına uygun materyallerdir. Çocuklar rahatlıkla bir materyale odaklanabiliyor, başladıkları bir işi bitirmenin keyfini yaşıyorlar. Montessori dersinde çocuk “ben yapabilirim” duygusunu tadıyor, küçük yaşlardan itibaren karşılaştırma yapıyor, gruplama yapıyor, tahminde bulunuyor, dizi, seri oluşturuyor, işlem özelliklerini anlıyor.

 

Montessori sistemi çocuğa “koşulsuz saygı” duyuyor . Zaten bu eğitimin ortaya çıkarttığı en önemli özelliklerden biri bu… Montessori öğretmeni hoşgörü sahibi, çocuğun yanlışlarının onun öğrenmelerinin bir parçası olduğunu bildiği için yanlış yapmasına müsaade edecek kadar “sabır” içinde… Her çocuk aynı hızda öğrenemez prensibini benimsiyor.Öğretmen sınıf içi çocuğun biyolojik ritmini bozmadan yavaş hareket ediyor.Çocuklar kendinden emin ve güven duygusu içinde okul içindeki faaliyetlere katılıyorlar.

 

Çocuk; Montessori zooloji (hayvan bilimi) dersiyle hayvanlara dokunuyor, anatomik özelliklerini, habitatlarını, solunum tiplerini, beslenme şekillerini görerek öğreniyor, Montessori botanik (bitki bilimi) dersiyle bitkileri tanıyor,nasıl beslendiklerini,nasıl fotosentez yaptıklarını,doğadaki müthiş adaptasyonlarını gözlemliyor.Montessori ekoloji dersiyle de gezilere gidiyor, güncel doğa olaylarını takip ediyor, geri dönüşümü destekliyor ve çevresine karşı kalıcı merak oluşturuyor.Böylece ilerideki okul yaşamında fen alanında çok daha başarılı oluyor.

 

Montessori Eğitim Sistemi Çocuğa Ne Kazandırır?

• Çocuk, kendi bireysel beceri ve ilgi alanında kendi hızıyla gelişir,
• Dikkatini yoğunlaştırmayı öğrenir,
• Çalışma isteğini ve zevkini geliştirir,
• Üretken olur,
• Toplumsal bir varlık olur,
• Kaygılarını en doğru şekilde nasıl dışa vurabileceğini öğrenir,
• Özgüvenini ve sorumluluk duygusunu geliştirir,
• Disiplini içselleştirir,
• Bir problemi nasıl tanımlayacağını ve onu çözmek için nasıl çalışılacağını öğrenir,
• Kendisine ve başkalarına karşı saygı duyar,

 

Çocuk için önemli olan kendilik gelişimidir. Kendi öz kaynaklarını ve yabancı, karmaşık dünya ile başa çıkma becerisini geliştirmeye gereksinimi vardır. Duyuları yoluyla, kendisi için öğrenmek, görmek ve yapmak ister, bir yetişkin gözleri ile değil. Çocuk bunları dünya ile uyum içinde başardığında, tam bir kişi olmaya başlar. O zaman eğitilmiştir.

 

MONTESSORİ EĞİTİM SİSTEMİ İLE KLASİK EĞİTİM SİSTEMİ ARASINDAKİ FARKLAR

1.Klasik Eğitim Sisteminde: Çocuk öğrenmenin ezberleme olduğunu öğrenir. Montessori Sisteminde: Çocuklar öğrenmeyi öğrenir. Sonuç: Ezberleyerek öğrenen çocuk bilgisine hakim değildir ve bilgiyi çabuk kaybeder oysa Montessoori çocukları öncelikle öğrenme mekanizmalarını geliştirir ve bilgiyi hayata geçirecek şekilde öğrenir. 
2.Klasik Eğitim Sisteminde: Çocuğa yetişkinin öğrettiği düşünülür. Montessori Sisteminde: Çocuk kendisi öğrenir. 
3.Klasik Eğitim Sisteminde: Çocuk dış-disipline uyar.(Dış-disipline uyan kişiler disiplini temin eden mekandan ayrıldığı anda disiplini kaybeder.) Montessori Sisteminde: Çocuk iç disipline uyar.(İç-disiplin kişinin kendisinden kaynaklanır ve birey için çok değerli bir özelliktir.) 
4.Klasik Eğitim Sisteminde: Kişi topluluğun seviyesine uyum sağlamak zorundadır. Montessori Sisteminde: Eğitim kişinin kendi becerilerine ve hızına göre belirlenir, kişiye özeldir. 
5.Klasik Eğitim Sisteminde: Çocuk yetişkin tarafından belirlenen konuyu çalışır. Montessori Sisteminde: Çocuk ilgisi doğrultusunda çalışabilir. 
6.Klasik Eğitim Sisteminde: Soyut kavramlar soyut olarak sunulur. Montessori Sisteminde: Soyut kavramlar somut olarak sunulur. 
7.Klasik Eğitim Sisteminde: Çocuk çalışmalarını sürekli olarak öğretmenin değerlendirmesini ve onaylamasını bekler. Montessori Sisteminde: Çocuk çalışmalarını kendisi değerlendirmeye teşvik edilir. 
8.Klasik Eğitim Sisteminde: Öğretim araçları çocuğun duyularına hitap etmez ve yaparak yaşayarak öğrenme söz konusu değildir. Montessori Sisteminde: Çocuk çalışmalarını kendisi değerlendirmeye teşvik edilir. 
9.Klasik Eğitim Sisteminde: Öğretim araçları çocuğun duyularına hitap etmez ve yaparak yaşayarak öğrenme söz konusu değildir. Montessori Sisteminde: Öğretim araçları çocuğun birden fazla duyusuna aynı anda hitap eder. 
10.Klasik Eğitim Sisteminde: Altı yaşına kadar çocuğun ilerlemesi ölçülemez. Montessori Sisteminde: Montessori öğretmeni araçlarla çalışan çocukları gözlemleyerek ilerlemelerini ölçebilir.

 

Montessori Sınıfları

Montessori çocuğun tüm gelişim aşamalarının ihtiyaçlarını karşılamak için bir yöntem ve bu yöntemin işlemesi için materyaller geliştirmiştir.Çocuk öğrenme arzusunu ve kendi yeteneklerini geliştirme potansiyelini desteklemek için bütünüyle hazırlanmış çevreden faydalanmaktadır.

 

Montessori sınıflarımız,çocukların hareketlerine izin verecek büyüklükte,çocukların boylarına uygun, onların hareketlerini kısıtlamayacak ve çalışmalarına uygun mobilyalarla donatılmakta, duvar renkleri sade olup materyallerin renklerinden baskın olmamaktadır. Montessori sınıflarımızda eğitici materyaller kullanılarak çocuğa oto-eğitim yapma fırsatı, bireysel çalışma özgürlüğü, zihinsel gelişim ihtiyaçlarını karşılama, sosyal çevreye uyum ihtiyacını karşılama ve kendi kendine yetebilme becerileri kazandırılmaktadır.

 

Montessori Eğitim Programı

• Günlük yaşam materyalleri ve deneyimleri,
• Duyu materyalleri ve eğitimi,
• Dil materyalleri ve eğitimi,
• Matematik materyalleri ve eğitimi,
• Geometri materyalleri ve eğitimi,
• Genel kültür-bilim materyalleri ve eğitimi,
• Sanat materyalleri ve eğitimi ,
• İngilizce eğitimi,

•Bale

•Jimnastik

•Tiyatro

•Görsel sanatlar

•Müzik

•İngilizce

 

“Eğitim için gerçek hazırlık kişinin önce kendisini öğrenip, kendisini tanıması ve anlamasıdır. Eğitimci eğitimi, eğitimle ilgili fikirlerin, modellerin ve teorilerin öğretilmesinden çok daha fazlasını kapsar. Bu süreç gerçekte karekterin eğitilmesini ve insanın iç dünyasını hazırlamasını gerektirir”

Maria Montessori

 

Özel İzmit Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulunda  çocuklara yönelik Montessori felsefesi ve eğitimini uygulama 2013 yılında Kocaelinde  kuruldu. Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu sunduğu Montessori  Eğitimi programıyla; Montessori Felsefesini benimsemiş, bu eğitim modelini yaşam biçimi haline getirmiş, Montessori eğitimini örnek bir şekilde uygulayabilen ve gelecek uzun yıllar boyunca küçük çocukların  öğrenmelerini zengişleştirmeye  katkıda bulunacak olan nitelikli Montessori Eğitimcileriyle eğitim vermektedir.

 

Montessori eğitimine sahip eğitimcilerle çalışmaya önem veriyor ve onların eğitimlerini devam ettirmelerine yatırım yapıyoruz. Eğitmenlerimiz, Montessori alanındaki eğitimleri ve uzun yıllar edindikleri tecrübelerin  yanı sıra sahip oldukları; sabır, neşe, hoşgörü, küçük çocuklara göşterilmesi gereken saygı ve değerin farkında olmak gibi kaliteli özellikleri ile seçilir ve bunları yaptıkları işlere yansıtırlar.

 

 

 

Yorum Yaz

Adınız:
Yorumunuz:
Yorumlar, okuyucuların kendilerine ait görüşleridir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

FLAŞ KOCAELİ GAZETESİ

Tel: 0555 819 86 99